Контакти

 

03143, м. Київ,

вул. Заболотного, буд. 150

Тел. (044) 585 73 16

 

Третейська угода Печать

 

Третейська угода у вигляді третейського застереження у договорі:

«Всі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного договору або в зв’язку з ним, в тому числі але не виключно такі, що стосуються його укладання, виконання, порушення, припинення або визнання недійсним/дійсним, розірвання, підлягають вирішенню в Постійно діючому третейському суді при Асоціації „Українська спілка правників” у відповідності з його регламентом.»


Третейська угода до діючих договорів:


ТРЕТЕЙСЬКА УГОДА

місто ___________                                                                               “ __” __________ _ 20_ р.

Сторона 1: (назва) в особі:

який (яка) діє на підставі

та Сторона 2: (назва) в особі

який (яка) діє на підставі

уклали дану Угоду про наступне:

1. Сторони добровільно та за взаємною домовленістю погодилися, що спір про

 

який виник між Сторонами, передається на розгляд і остаточне вирішення до Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Українська спілка правників», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, буд. 150, за процедурою, встановленою Регламентом Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Українська спілка правників».

2. Сторони добровільно погоджуються сумлінно виконувати ухвали та рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Українська спілка правників», дотримуватись вимог Регламенту Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Українська спілка правників» та своїми діями сприяти повному та всебічному розгляду справи.

3. Підписавши дану Угоду, Сторони повністю усвідомлюють всі правові наслідки вчинення таких дій та усвідомлюють, що відповідно до положень Закону України «Про третейські суди» та Регламенту Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Українська спілка правників» рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

4. Сторони даної угоди ознайомлені з Положенням про Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Українська спілка правників», Регламентом Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Українська спілка правників», Списком третейських суддів Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Українська спілка правників».

5. Рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Українська спілка правників» є остаточним для Сторін і підлягає виконанню ними в добровільному порядку.

6. Усі процесуальні документи повинні надсилатись за такими поштовими адресами:

Повідомлення та інші процесуальні документи можуть також отримуватися Сторонами власноруч, під розписку.

7. Ця угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до вирішення спору по суті.

Реквізити сторін: